Certego

“De partners van Certego zijn als dienstverleners specialisten op het gebied van Sociale zekerheid, Werk en Inkomen. Certego beschikt met haar partnerstructuur over een regionale aanpak met een landelijke dekking.”

×

Onze Missie

Wij zijn er van overtuigd dat er voor iedereen in Nederland een plek is te vinden op de arbeidsmarkt. Inderdaad, voor iedereen: vrouw, man, gezond, minder gezond. Onze missie is om iedereen die kan werken, aan het werk te houden. Daar hebben werkgevers en werknemers veel baat bij.

Wij hebben up-to-date kennis en expertise over (de wetgeving rondom) Sociale Zekerheid en de beschikbaarheid van uitstekende werkgeversnetwerken. Wij spreken de taal van de werkgever en de werknemer en begrijpen de behoefte aan adequate oplossingen. Mocht een werknemer onverhoopt uitvallen door ziekte in een bedrijf, dan kunnen wij zowel de werknemer als de werkgever gericht ondersteunen. Onze diensten voor de werkgever zijn gericht op kosten- en schadelast reductie. Onze diensten voor de werknemer zijn gericht op inkomenscontinuïteit. Verzuim of arbeidsongeschiktheid van werknemers hoeft door de inzet van Certego gelukkig geen drama te zijn!

Onze Visie

De oplossingen die wij aandragen zijn gebaseerd op up-to-date kennis van sociale zekerheid en de beschikbaarheid van uitstekende werkgeversnetwerken. Met een vernieuwde aanpak waarbij vanaf dag één wordt ingezet op werk, middels werkervaringsplekken. Wij zijn ervan overtuigd dat het hebben van werk maatschappelijk gezien de beste oplossing is. Bij elke stap die wij zetten, staat het vinden van werk centraal. Hierdoor realiseren wij voor de werkgever kosten- en schadelastreductie en zorgen we voor continuïteit van inkomen voor de werknemer.

Wij zijn ervan overtuigd dat de arbeidsmarkt de komende jaren ingrijpend gaat veranderen als gevolg van verdergaande flexibilisering, de vergrijzing en lagere instroom van jongeren. Het is dus hard nodig dat iedereen die kán werken ook aan het werk ís. Want alleen zo kunnen we onze welvaartsstaat betaalbaar houden en onze economie draaiend houden. Met de diensten van Certego willen wij hieraan een onderscheidende bijdrage leveren.

Onze Diensten

Re-Integratie

Een belangrijk aspect in onze
re-integratie aanpak is dat wij de te re-integreren werknemer direct op een werkritme plek kunnen inzetten.
Het voordeel is dat re-integratie-
kandidaten niet thuis zitten, maar in het arbeidsritme blijven. Hierdoor is er meer kans op spoedig herstel en/of plaatsing op een reguliere baan.

Meer informatie
Onderzoeken

Er zijn verschillende vormen van onderzoek het inzetten van een onderzoek wordt veelal gedaan  wanneer er twijfels zijn of een werknemer nog wel volledig is of kan herstellen voor de eigen functie. Meestal wordt het onderzoek gestart als de werknemer al langere tijd arbeidsongeschikt is. Het kan echter ook veel eerder. Het uitvoeren van een onderzoek heeft als voornaamste doel het vaststellen van de arbeidsmogelijkheden en of de belastbaarheid (werkhervattingsplan) van de werknemer met (duurzame) beperkingen.

Meer informatie
Audits

Audits op het gebied van sociale zekerheid, werken preventief met als doel verzuim en arbeidsongeschiktheid van personeel zo laag mogelijk te houden en kosten van uitval te verlagen, risico’s beheersbaar te maken en processen te optimaliseren.

Meer informatie
Opleidingen

We leiden medewerkers op, die de risico’s rondom arbeid permanent kunnen monitoren en begeleiden, zoals preventie- en casemedewerkers.

Meer informatie
Meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?